A Globula Bt., a www.globula.hu/dorgicse közösségi weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:
Globula Bt.

2. Az adatkezelő címe:
1092 Bp. Ferenc krt. 36.

3. Elérhetőség:
info@globula.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:
az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

5. Az adatkezelés jogalapja:
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

6. A kezelt adatok köre:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, és e-mail cím, (az adatokhoz az - e-mail cím kivételével - a honlap összes felhasználója hozzáfér).
B. A felhasználó döntése alapján a adatmódosításban megadott adatok: pl. felhasználó lakcíme, telefonszáma, foglalkozása, kapcsolatai és hozzászólásai, (a honlap összes felhasználója hozzáfér).
C. Az honlap megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A honlap a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél) kiküldésének lehetősége.
B. A honlap megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, (a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az honlap  a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését az honlapon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. A személyes adatok törlése:
A törlési igényt e-mailben a info@globula.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő  adatok nem állíthatóak helyre.

10. Személyre szabott reklámok:
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak.

11. Adatfeldolgozó megnevezése:
Globula Bt.

12. Adatfeldolgozó címe:
1092 Bp. Ferenc krt. 36.

13. Adatfeldolgozás megnevezése:
a info@globula.hu címre érkező törlési igényeket hajtja végre

14. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a med-pc Bt., 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az Globula Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@globula.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

17. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@globula.hu e-mail címen.